Časté otázky

Dostanem vo svojej banke najlepší úrok?

10.11.2015

Pravdlo, že v mojej banke dostanem za vernosť najlepší úrok neexistuje. Vždy záleží na aktuálnych kampaniach bánk, ale aj na príjmoch a záväzkoch, hodnoty nehnuteľnosti, prípadných záznamoch v úverovom registri... Ale pozor s úverom sú spojené aj ďaľšie poplatky, ktoré treba zarátať do výslednej úrokovej sadzby.

 

 

Musím si otvoriť v banke ku úveru aj bežný účet?

10.11.2015

Nie, nie je to potrebné. Úver môžete splácať aj zo svojeho účtu inkasom. Ale výhoda je, že na nový účet v banke môžete získať aj 0,5% zľavu z úroku na úver. Dokonca pri vhodnom nastavení ho budete mať úplne zadarmo.

Kedy si môžem zmeniť poistku na auto?

10.11.2015

Vždy nejneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy. Ale pozor, výpoveď musí byť doručená v danom termíne na centrálu poisťovňe, nestačí mať potvrdenie z pošty. Aj jeden deň omešania, znamená ďaľší rok čakania.

Môžem zažiadať o trvalé následky, ak som zrušil poistku?

10.11.2015

Áno, môžete. Dôležté je, že poista bola platná v čase vzniku úrazu.

Môžem aj po roku nahlásiť úraz?

10.11.2015

Áno, aj keď platia rôzne premčacie lehoty podľa Občianského respkertíve Obchodného zákonníka, po roku je možné žiadať o plnenie.


Záznamy: 1 - 5 zo 7
1 | 2 >>