Čo pre Vás urobím pri výbere investičného nástroja?

Porozprávame sa spolu o Vašich predstavách o investovaní. Vysvetlím Vám suvislosť medzi rizikom, výnosom a likviditou, teda investičný trojnuholník. Po vzážení všetkých troch faktorov Vám potom pripravím prehľad investičných nástrojov a vy si potom vyberiete ten najvhodnejší variant. A to všetko u vás doma, alebo na inom mieste, ktoré Vám bude vyhovovať.

Vhodným výberom stlačíme poplatky na minimum. Vaše investovanie bude o to efektívnejšie, pretože nebudete platit viac na poplatkoch ako je nevyhnutné.

Zostavím Vám perfekktné investičné pordfólio, v ktorom bude zohľadnená potreba krátkodobej, strednodobej a dlhodobej rezervy.

V prípade ďaľších otázok mi napíšte, a ja Vás budem kontaktovať emailom alebo telefonicky.