Služby

Ponúkam vám vždy profesionálne služby a zázemie silnej stabilnej spoločnosti. Preferujem individuálny prístup ku každému klientovi. Som profesionál so širokým spektrom znalostí finančného trhu. Podľa klientových potrieb zostavím osobný finančný plán. Ten klientovi financie v priebehu času zhodnocuje a na druhú stranu chráni pred negatívnymi vplyvmi (neočakávané výdaje, choroba, dôchodkový vek).


Privátna finančná stratégia a analýza

Samozrejmosťou je u mna analýza želaní a potrieb klienta, zistenie aktuálnej situácie klienta, návrh riešenia a realizácia riešenia.

Ochrana príjmov a majetku

Koncept ochrany príjmu je jedným zo základných pilierov Privátnej finančnej stratégie. Strata príjmu môže negatívne ovplyvniť Vašu schopnosť dodržiavať svoje záväzky a zaistiť životný štandard Vám i Vašej rodine.